الثلاثاء، 6 يناير 2015

اخوانجي خاين

إخوانجي خاين
 

اخـوانـجـي خـايـن عـمـال يـكـبـر عـمـال يسمي


بـرم دمـاغـي خـلانـي امـشـي يـا نـاس مـغـمـي
 

جـبـان بـغـدره يـطـعـن في ظهري سيحلي دمي
 

وبـسـوء فـعـالـه قـلـق مـنـامـي زودلـي هــمـي
 

صـبـح عـدوي لا هــو اخـويــا ولا ابــن عـمـي
 

اخوانجي خاين برغوت حرامي ساكن في كمي
 

برغوت منتن يعيـش فـي ضـلمة م النور يخاف
 

وان جـيـت تـحـاصـره يـفـط مـنـك وكـانـه شاف
 

ويسـتـخـبـى وغـصــب عـنــك وســط الـلـحـاف
 

قـلـبـه الـمـحـجـر يغـدر بصاحبه ولا عمره لاف
 

غـايـة مـراده خـراب بـلادنــا اخــر الــمــطــاف
 

اخوانجي خاين برغوت حرامـي ساكن في كمي